Parken & Parkrenovaties

Door Hollandschap zijn de laatste dertig jaar tientallen parken ontworpen, uitgebreid en gerenoveerd. De passie voor het landschappelijke deel en de ervaring met deze opgaven zijn onmisbaar voor een goed resultaat. Terugkerende studies van het bereikte resultaat vormen de aanzet voor een volgend plan. Op het gebied van landschapsarchitectuur is Hollandschap in binnen- en buitenland met zeer veel projecten vertrouwd geraakt. In grote steden (o.a. Amsterdam c.a. 10 parken) en dorpen zorgen de parken voor een belangrijke bijdrage in de groenstructuur. De ‘groene long’-functie en de ecologische mogelijkheden versterken de gebieden. Vanuit botanisch oogpunt wordt de parken een gezonde basis geboden door de toepassing van sterke en duurzame soorten, met een passende diversiteit.