Amsterdam – Eendrachtspark

Vanuit Waterbeheer was de wens geuit om meer water in het Eendrachtspark te brengen en dit in aansluiting op het nieuwe masterplan voor het park uit te voeren. Bij de uitwerking van het plan werd geconstateerd dat met name bomen langs de randen zouden sneuvelen als dit plan ten uitvoer werd gebracht. Daarom is een voorstel uitgewerkt om het water in het park te brengen en om langs de randen zitplekken en andere bijzondere elementen, zoals vlonders en loopbruggen aan te brengen.