Begraafplaatsen

Hollandschap heeft de nodige ervaring met het ontwerpen van begraafplaatsen. Door de jaren heen zijn er meerdere ontwerpen daadwerkelijk gerealiseerd. Vooraf zijn diverse mogelijkheden bekeken en onderzocht. Een landschapsarchitect speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een begraafplaats. Het aspect ‘beleving’ komt immers nadrukkelijk aan de orde. Begraafplaatsen vragen om een representatieve uitstraling. Per begraafplaats verschilt het beeld. Dit is mede afhankelijk van de religieuze gezindheid en de aanwezige landschappelijke elementen. Dergelijke aspecten en de inrichting van een begraafplaats dragen bij aan de karakteristiek. Privacy is zeer belangrijk tijdens een bezoek aan de begraafplaats, maar een bezoeker moet zich er vooral veilig voelen. Met voorzieningen zoals zitgelegenheid, watertappunten en een mogelijkheid om bloemen te verzorgen, wordt voorzien in de basisbehoeften van bezoekers. Op organisatorisch gebied worden aan het ontwerp van een begraafplaats de nodige eisen gesteld. Dat houdt verband met de uitvaarten en het bieden van ruimte aan grotere groepen bezoekers, tijdens plechtigheden in de aula en op de begraafplaats. Praktische aspecten zoals de afmetingen van graven en paden vormen de uitgangspunten in het ontwerpproces. Vanwege het langdurige en onophoudelijk gebruik van de begraafplaats is de beheersintensiteit van groot belang. Het biedt de landschapsarchitect een kans om uit de talrijke soorten bomen, heesters en hagen een duurzame en waardevolle omgeving te creëren. Het ontwerp van de landschapsarchitect speelt in op natuurlijke aspecten en de aansluiting op de omgeving (bijvoorbeeld waterrijk of bosgebied).

  • Buro Profiel – Begraafplaatsen