Stedenbouw & Landschap

Hollandschap is als landschapsarchitectenbureau in een zeer vroeg stadium bij dergelijke projecten betrokken. De haalbaarheid van plannen (bestuurlijk) is afhankelijk van de landschappelijke inpassing in een omgeving. Groenstructuren, ruimtelijke visies en de beleving zijn eerste vereisten in deze projecten. In deze projecten werkt Hollandschap nauw samen met andere disciplines om het soms complexe doel te bereiken. Hollandschap heeft aan vele succesvol ontwikkelde plannen bijgedragen. ‘Landschapsarchitectuur met stenen’ vormt een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werkpakket van Hollandschap.