Groenbeleid & Structuurplannen

Om de buitenruimte, bestaande uit stenen en/of groen, in stand te houden zijn een constante visie en de nodige ervaring noodzakelijk. Hiermee wordt het oorspronkelijke beoogde resultaat bereikt. Hollandschap werkt voor zowel de particuliere sector als de gemeentelijke overheid. Voor een overheid is groenbeheer een belangrijk onderdeel van de publieke dienstverlening. Overheden zijn verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling en het onderhoud van de buitenruimte. Na het realiseren van een groenvoorziening, kan het gewenste resultaat alleen worden bereikt door de juiste wijze van beheer en onderhoud. Een landschap is nooit af.