Amsterdam – Beatrixpark

Het Beatrixpark is gelegen in Amsterdam-zuid. Het totale park is in te delen drie delen: het oorspronkelijke Beatrixpark, de centrum zone en het gebied langs de Ringweg.

Enkele uitgangspunten :

  • De ruimtelijke samenhang en de ecologische infrastructuur van het park versterken.
  • Geen van de relaties met andere parken en groengebieden zijn direct. Versterking van de relatie met de daarachter liggende gebieden is nodig, omdat de gebruikers van het park zich vooral ten noorden van de A10 bevinden.
  • Om optimaal gebruik te maken van het park is het vergroten van herkenbaarheid en bekendheid belang, door bv. gebruik te maken van de deelgebieden en de toegangen te verbijzonderen met poorten en borden.
  • De zonering van functies geschiedt naar het soort gebruik en de intensiteit van het gebruik. Door  de gebieden een duidelijke eigen identiteit te geven wordt de beleving versterkt.
  • Het realiseren van een zichtlijn tussen het oorspronkelijke parkdeel en het nieuw te realiseren deel vormt een mogelijkheid om de parkbeleving te verhogen en ook de samenhang van het park (ruimtelijk en functioneel) te ondersteunen.