Ecologie & Natuurontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Hollandschap is de ecologische inpassing binnen planontwikkelingen. Daarvoor is een specifieke kennis van de ecoloog van gebieden, landstreken of grondsoorten (duinen, veen, klei, zand) noodzakelijk. Hollandschap werkt dan ook vaak samen met ecologen (o.a. Peter van der Linden) om het gewenste doel te bereiken. Hollandschap gaf waardevolle en praktische adviezen, met boeiende en verrassende resultaten tot gevolg. Daarbij werd geen afbreuk gedaan aan de architectonische wensen.