Voorburg – Park ’t Loo

Park ’t Loo is begin jaren negentig, in samenwerking met de gemeente, gerenoveerd. Sommige parkdelen zijn samengevoegd, ondermeer door het verwijderen van verbindingswegen. Ook is er meer water ingebracht. De voetgangersontsluiting is verbeterd door de aanleg van bruggen.

De historie van het park gaat ver terug in de tijd en is veel bediscussieerd. Er zou een zichtlijn naar het paleis in Den Haag doorheen lopen. Het gebied tussen de spoorweg nabij het CBS-kantoor en het centrum van Voorburg is in zijn geheel gerenoveerd. Er is een nieuw bomenbestand opgenomen. Recreatieve voorzieningen zoals speellocaties, grasvelden en zitgelegenheden zijn op hoogwaardige wijze gerenoveerd of toegevoegd, ten behoeve van direct omwonenden.