Woonomgeving Inrichting

De woonomgeving is een belangrijke ruimte, die dagelijks door iedereen wordt gebruikt. Het is de directe aansluiting van het privé domein op het buitengebied. De woonomgeving heeft vele functies, die beïnvloed worden door verkeer en parkeren. Belangrijk zijn de rol van het langzame verkeer en het recreëren in de vorm van spelende jeugd. De uitstraling van de woonomgeving moet maximaal zijn, de kwaliteit van de omgeving aannemen, of deze geheel ontkennen. Het vinden van deze kwaliteit is een meerwaarde, die een landschapsarchitect kan leveren. De meerwaarde heeft niet alleen betrekking op het eigendom, maar vooral op de beleving en het gebruik door de bewoner. De toepassing en vormgeving van materialen is erg belangrijk voor de beleving van de woonomgeving door de landschapsarchitect. Voor duurzaamheid en het gebruik van duurzame materialen zal Hollandschap zich samen met de gebruikers van een woonomgeving hard maken.