Recreatie & Resorts

Bij veel projecten draait het om beleving, ervaring, uitstraling, onderscheiden, exploitatie en ook om verkoopinvesteringen. Commerciële recreatie is een wereldwijd product en zo benadert Hollandschap dat ook. Hollandschap werkte en werkt in Nederland (en Eurolandscape in de verschillende werelddelen) aan diverse projecten. Exotische gebieden zijn aangenaam, maar ook in Nederland zijn de opdrachten interessant. In het planproces bevindt Hollandschap zich bij voorkeur aan de investeringskant (meerwaarde genereren) en minder aan de kostenkant (uitvoering). In deze projecten is een enorme groei merkbaar. Dit biedt kansen voor de landschapsarchitect.