About us…

Landschapsarchitecten in de buitenruimte

Sinds de oprichting in oktober 1983 heeft Hollandschap zich ontwikkeld tot een onafhankelijk multidisciplinair plan- en adviesbureau voor de inrichting van de stedelijke ruimte en het landelijk gebied.

De werkzaamheden bestaan veelal uit inventariseren, analyseren en communiceren, maar vooral uit het genereren van plannen. Vaak zijn commerciële, maar soms ook internationale, aspecten daarbij van belang.

Bij alle projecten staan de begrippen functioneren, beleven en realiseren voorop. Draagvlak is in de planvorming een belangrijk gegeven, om met betrokkenen te kunnen overleggen en de gestelde randvoorwaarden voor het plangebied te onderzoeken. Ook andere omstandigheden, zoals beleidsvorming, financiering, procedures et cetera, zijn van belang. Iedere keer wordt de grens gezocht van dat wat haalbaar is.

Gewone opgaven en prijsvragen vormen doorgaans het uitgangspunt voor de verschillende projecten.

Onderzocht wordt waar de grenzen liggen en welke alternatieven als keuzemogelijkheid moeten worden aangedragen. Binnen de doelstelling kunnen vaak verbeteringen worden bereikt. Een eigenwijze plan aanpak is niet altijd de juiste. Een realistische en snelle aanpak is wel wenselijk.

Veel opdrachten starten met de opmerking van de opdrachtgever:

“Ik wil wat, maar weet niet wat ik wil.”

Daar ligt nu juist de uitdaging en het commitment voor Hollandschap.