Disciplines

Tuin- en Landschapsarchitectuur

In het stedelijk zowel als het landelijk gebied is een goede structuur en vormgeving van de ruimte van essentieel belang. Creativiteit en een goede organisatie van de elementen van het ontwerp zijn voor elk project van levensbelang. Als team participeren wij in het integreren van de verschillende onderdelen van het plan.

Civiel- en Cultuurtechniek

Dit onderdeel van het buro is praktijk- en uitvoeringsgericht. Er is veel ervaring met de toepassing van nieuwe materialen. Ook maakt Hollandschap gebruik van moderne hulpmiddelen uit de landmeetkunde, van bodemonderzoek en van computerprogrammatuur. Het CAD-tekensysteem wordt veelvuldig ingezet. Bestekken worden volgens de RAW-systematiek of een traditionele methode opgesteld. Continuering van onze werkzaamheden tijdens de directievoering verhoogt de kwaliteit van het werk en zorgt dat de planning wordt gehaald.

Stedenbouw en Architectuur

Hollandschap pretendeert niet een stedebouwkundig of bouwkundig architectenburo te zijn. Wèl hebben wij deze disciplines binnen ons netwerk van samenwerkende buro’s. Veelvuldig participeren wij in projecten op het gebied van stads- en dorpsvernieuwing en/of bouwkundige inpassingen binnen de groenvoorzieningen. Wij kunnen zo een duidelijke visie en inbreng leveren in het ontwerpproces.