Landschapsplannen

Zorg dragen voor een evenwichtige ontwikkeling van het landelijke gebied gaat hand in hand met het versterken (herstellen) van het landschap. Door het creëren van een win/win situatie is het mogelijk om natuurontwikkeling en karakteristieke, waardevolle landschappelijke gebieden veilig te stellen. Agrarische functies zijn in het buitengebied van vitaal belang. Medegebruik (recreatief) versterkt de waardering en steunt zodanig het behoud van het landschap. Het belang om de landschapstructuren te onderbouwen en de nieuwe functies in te passen is één van de hoofdactiviteiten van Hollandschap.