Amsterdam – Masterplan Westerpark

Tussen de Staatsliedenbuurt en de stad Amsterdam ligt het Westerpark.

Het park kan voor de buurt een aanvulling zijn op de ontbrekende functies binnen de dichte bebouwingsstructuur, functies op het gebied van werken, recreatie en sport.

Dit zorgt voor een functionele verbinding van buurt en stad.

Het park, zowel het nieuwe als het oude deel, wordt nadrukkelijk visueel en functioneel met elkaar verbonden. De gebouwen en de gashouder zullen als de kern van activiteiten in dit groengebied liggen. Het karakter als stadspark wordt versterkt, dit vooral met eenheid en duidelijkheid die daardoor ontstaat. De ligging in het stedelijk weefsel en de vele geluiden die het gebied binnendringen zullen altijd tegengesteld werken aan een meer natuurlijk karakter. Uiteraard kent het park in zijn beplantingsdetaillering een zonering van gecultiveerd tot natuurlijk.

De toename in het gebruik zal in de omgeving van de gebouwen voor ieder bezoeker een plezierige omgeving garanderen.