‘s-Gravenzande – Rijnvaartpark

Het Rijnvaartpark is een park met weinig invulling en de potenties van het park worden niet benut. Voornamelijk achterkanten van de omliggende bebouwing zijn georiënteerd op het park. Het is nodig meer woningen met de voorkant te oriënteren op het park (ter verbetering van de sociale controle) en daarnaast moeten extra woningen gebouwd worden. Door het park in te richten als gebruikspark krijgt het park een meerwaarde voor de omgeving.

Het park heeft duidelijke randen nodig. Groene representatieve randen geven het park een eigen representatieve identiteit.

De groenstrook die de relatie legt met het centrum kan opgewaardeerd  worden door speelplekken toe te voegen en de lengterichting te versterken.

Heester en bomen belemmeren het zich op het hertenkamp, waardoor dit weinig beleefbaar is vanuit de omgeving. Het is nodig meer directe relaties te leggen en het park openbaar te maken.

Het park biedt voldoende ruimte voor  verschillende invullingen van recreatie bv. een terras bij de entree (dit is een zonnige plek), een speelveld, een voetbalveld, een rosarium en watertuin.

Bij de entree van het park (Koningin Julianaweg) kan een bijzonder monument geplaatst worden.