Zevenhuizen – Ringvaartpark

Het Ringvaartpark was oorspronkelijk een groenstrook langs een dijk, die in Noord/Zuid richting om het dorp heen ligt. In verband met de eisen van het waterschap is de dijk opgehoogd. Alle beplanting moest worden verwijderd. In het ontwerp, dat na inspraak tot stand is gekomen, is een nieuwe paden structuur ontstaan. Tevens zijn veel bomen en heesters aangeplant. Er is gekozen voor een rijk bomen assortiment, waarbij vorm en bloei belangrijke uitgangspunten vormden voor de uiteindelijke keuze. Het park schept de mogelijkheid om een ommetje door en rond het dorp te maken.