Landgoederen & Villaparken

Zowel de aanpak van oude als nieuwe landgoederen zijn belangrijke opdrachten voor Hollandschap. Oude landgoederen zijn veelal gebaat bij consistent beleid en gebruik. Ruimtelijke structuren vormden ooit een belangrijk aspect bij de inrichting. Het oorspronkelijk gebruik bepaalde de huidige uitstraling. De verschillende gebruiksvormen zijn erg belangrijk voor de exploitatie van een landgoed. Nieuwe landgoederen zijn een kans voor de toekomst. De doelstelling is doorgaans het creëren van nieuwe natuur met uitgebreide gebruiksmogelijkheden en een woongebouw met allure. De gebruiksvorm is afhankelijk van de natuurdoelstelling. Hollandschap werkt op dit moment aan 23 nieuwe landgoederen. Deze bevinden zich grotendeels in de ontwerpfase. Een ander deel van de plannen is inmiddels in uitvoering gebracht. Zij zorgen voor een bijdrage van 100 hectare aan nieuwe natuur. Villaparken zijn in feite landgoederen bestemd voor een grotere groep bewoners. Bij voorkeur woont men in een landgoed-/parkachtige sfeer. Villaparken behoren tot de meest gewaarde woonmilieus in een landschappelijke setting. Op botanisch gebied zijn villaparken interessant en krijgen ze een hoge waardering van bewoners. Als een villapark goed is ontworpen, kan het bijdragen aan de klassieke woonsuccessen en deze misschien zelfs overtreffen.