Botanische Tuinen

In Nederland heeft Hollandschap een belangrijke rol gespeeld in de presentatie van diverse plantencollecties. De combinatie met buitenlandse tentoonstellingen was een belangrijke stimulans. Pieter van Loon heeft, vooral door persoonlijke interesse in plantencollecties in Nederland en buitenland, de nodige projecten mogen uitvoeren. In Nederland bood de intensieve betrokkenheid bij de Floriade in 1982 een uitermate interessante uitdaging. Daarna volgden enkele grote projecten in het buitenland. Zij waren qua complexiteit vergelijkbaar, maar door de verschillende klimaten steeds een nieuwe uitdaging. De bezoekersaantallen en alle respons zijn voor deze doorgaans tijdelijke projecten van essentieel belang. De ervaring op het gebied van landschapsarchitectuur wordt in deze projecten nadrukkelijk aangevuld met plantenkennis en de botanische interesse. Het is erg belangrijk om te weten hoe het publiek op de verschillende presentaties reageert en in welke volgorde en klimaatsfeer context moet worden gegeven aan de presentaties. Een belangrijk uitgangspunt is de presentatie van soorten. Niet alleen met de kennis van de planten maar ook met de interesse van het grote publiek moet rekening worden gehouden. Het is een enorme uitdaging om met nieuw ontwikkelde producten een project te realiseren. De uitdaging wordt nog groter op internationaal gebied en rekening houdend met de verschillende klimaten.