Rockanje – Renovatie Raadhuisplein

Als gevolg van de herinrichting c.q. de ontwikkeling van een masterplan voor het dorp was er voor het raadhuis geen plein. Het raadhuis lag aan een doorgaande weg, onderaan de dijk. Iedere relatie met het pand en de omgeving ontbrak. Het gebouw was slechts bereikbaar via een trottoir. Door de weg,  binnen het bestaande profiel, op te schuiven in de richting van de dijk ontstond er een mooie, gebogen ruimte, centraal gelegen voor het oude gemeentehuis. Door het aanwezige bordes en de pleinfunctie is een gebied met meer uitstraling ontstaan. De leibomen (peren) zorgen voor een interessante ‘groene wand’, die in het voorjaar ook nog fraai bloeit. Het plein kan voor meerdere activiteiten worden gebruikt. Gezien de ligging en de afstemming op het oude historische gebouw is gekozen voor een gebakken straatsteen in een lichte kleur, aangevuld met straatmeubilair en enkele solitaire bomen.