Rijswijk – Plan de Strijp

Een prijsvraag werd uitgezet onder een vijftal bureaus. Hollandschap is, in samenwerking met Tjerk Reijenga van Bear Architecten te Gouda, verantwoordelijk voor zowel de stedenbouwkundige en landschappelijke architectuur als voor de ecologische input in het project.

Na de verschillende presentaties is gekozen voor het onderstaand beschreven plan.

Het betreft in hoofdlijnen een woonpark en een groen parkgebied. Naast woningbouw en het parkgebied, heeft het plangebied een uitgebreid ecologisch programma. Voor de waterzuivering is een helofyten filter opgenomen. Het gebied krijgt in principe een eigen systeem, met een overstort op het gemeentelijke systeem.

Het parkgebied dient als uitloper voor het nieuwe gebied en biedt een parkfunctie aan de buurt en de toekomstige bewoners. Het groenplan wordt uitgewerkt en zal in nauw overleg met de gemeente en de buurtbewoners verder worden ingericht.

Het inrichtingsplan en de materialisatie worden gedetailleerd en geïllustreerd weergegeven, door middel van het beeldkwaliteitsboek. Tijdens het definitieve ontwerpproces is het woongebied nog verder ontsnipperd, om een duidelijke duurzame structuur aan te brengen.