Rockanje – Renovatie Dorpsplein

Rockanje, als kern van de gemeente West-voorne, heeft zowel in de omgeving van het raadhuis als op het Dorpsplein ingrijpende veranderingen ondergaan. Hollandschap heeft op stedenbouwkundig niveau gereageerd op de voorstellen voor het Dorpsplein en duidelijk geprobeerd het karakter van de oude dijk, de Dorpsstraat en de omgeving van kerk bij het centrumplan te betrekken. De aan het team van Hollandschap verbonden architecten hebben visualisaties gemaakt, waaruit blijkt hoe het gebied er in de toekomst zou kunnen uitzien. De visualisaties zijn door de welstandscommissie gehanteerd om het overleg met de architecten te sturen. Uiteindelijk is een zeer integraal en harmonieus plan ontstaan. De uiteindelijke inrichting van het maaiveld heeft bijgedragen tot het opnieuw floreren van het gebied.