‘s-Gravenzande – Herinrichting Centrum Gebied

In 1994 is Hollandschap gevraagd het Masterplan voor het centrum van ’s Gravenzande te ontwikkelen, te presenteren en later om te zetten in deelplannen.

De deelplannen zijn inmiddels gerealiseerd.

Tijdens het planproces werd intensief overleg gevoerd met de gemeente en de winkeliers-/ondernemers verenigingen, om het centrum van ‘s-Gravenzande zo eigentijds mogelijk te maken en kwalitatief op een hoog niveau te brengen.

Om het gebied voor voetgangers toegankelijker te maken, was het logische gevolg dat de ontsluiting voor het autoverkeer werd gewijzigd. De aanwezige beplanting drukte een zeer zwaar stempel op het straatbeeld en zorgde ervoor dat het zomer en winter donker was. De beplanting is omgevormd c.q. vervangen. Daardoor is een licht en zonnig gebied is ontstaan, waar het plezierig winkelen is.