Loosdrecht – Herinrichting Centrum Gebied

In het gehele oude centrumgebied van Oud-Loosdrecht is alles min of meer gefocust op het thema boot, water, zeilen etc., maar het contact met water is voor zowel automobilist, fietser als toevallige passant zowel naar noord als zuid bijna nergens meer voelbaar en bovendien zeer moeilijk te bereiken. Door een wirwar van steigers wordt daar waar eventueel nog een blik op het water geworpen kan worden, het beeld naar de plas sterk verhinderd.

Getracht is met dit ontwerp voor de herinrichting van het oude centrum het zicht op en de beleving met het water te herstellen.

Doelstelling: herstellen van betrokkenheid met het omliggende landschap door o.a. grote openingen (vensters) op en naar het water en het natuurlijke landschap.

  • Introduceren van een veelvoud van zichtlijnen vanuit de weg en de pleinen naar het landschap en het water
  • Aanpassen van de oeverlijn en het naar de weg brengen van het thema water
  • Creëren van verschillende focuspunten in het water (vlonders, eilanden etc.)
  • Zichtlijnen niet door aanlegsteigers onderbreken
  • Verkaveling van gebouwen ondersteunen de belangrijkste zichtassen