Heemskerk – Kasteel Assumburg

Het plangebied Assumburg / Oud Haerlem is gelegen tussen de spoorlijn, de Zaanlandse Communicatieweg, de tolweg en de Zuidermaatweg.

Het plangebied zal worden ingericht als groen recreatief gebied met locale en regionale functie.

Binnen het totaalontwerp wordt in hoofdlijnen een ruimtelijke geleding aangebracht in drie delen; een zone van grote landschappelijke eenheden, een natuur- en landschapszone en een landgoederenzone.

Iedere zone verschilt in maat, schaal en sfeer.

De karakteristieken van de verschillende zonen zijn zichtbaar en beleefbaar vanaf de diverse doorgaande recreatieve routes die tussen en door de onderdelen van het gebied worden gepositioneerd.

De functie van het gebied als waterzuivering en –buffering voor de wijk Broekpolder zal afleesbaar zijn in met name de zone van grote landschappelijke eenheden en in de natuur- en landschapszone.

Andere projecten in deze categorie