Wassenaar – Beukendaal

Op het voormalige terrein van de Ursulakliniek, waar zeer veel dominante bebouwing aanwezig was, zijn vijftig villa’s gerealiseerd.

Om het gebied een sterkere landgoedsfeer te laten uitademen en de ecologische verbindingen met de aangrenzende terreinen te benadrukken, is door Hollandschap een verkavelingsstructuur ontwikkeld, waarin deze doelstellingen tot uiting zijn gebracht. Vanwege de vele aanwezige bebouwing kon het gebied kleinschaliger worden ingericht. Door het aantal villa’s was het mogelijk met de daardoor gegenereerde middelen te investeren in de landschappelijke inrichting. Door met veelal groter plantmateriaal te werken is een kwaliteitsslag gemaakt van tien tot vijftien jaar.