‘s-Gravenzande – Algemene Begraafplaats

De algemene begraafplaats in ’s-Gravenzande dateert uit 1873. Men vindt er een kleinschalig historisch deel en uitbreidingen met een rechtlijnige structuur. De begraafplaats heeft een zeer open karakter door het ontbreken van structuurbepalende beplanting.

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp was de wens om de bestaande begraafplaats en de nieuwe uitbreiding samen te voegen tot een functioneel en visueel geheel.

Door de Zuidelijke ingang om te vormen tot hoofdentree komt deze centraal tussen het nieuwe en het oude deel te liggen.

De uitbreiding wordt vervolgens tot hetzelfde niveau opgehoogd als de bestaande begraafplaats en de watergang tussen beide delen wordt gedempt. Hierdoor worden beide delen zowel in visueel als in functioneel opzicht met elkaar verbonden.

Een onderdeel van de hoofdstructuur is de vijverreeks die op de overgang tussen het oude en het nieuwe gedeelte ligt. Het geheel krijgt hierdoor een parkachtige uitstraling. De begraafplaats zou op deze manier onderdeel kunnen worden van een doorgaande wandelroute.

De karakteristieke heuvel, het laatste restant van de 17e eeuwse buitenplaats ‘Vreedelust’ wordt ingericht als asverstrooiingsplaats. Hiertoe wordt op de heuvel een klein pleintje aangelegd dat door middel van een spiraalvormig pad kan worden bereikt. De heuvel krijgt hiermee een duidelijke functie en gaat zo deel uitmaken van de begraafplaats.