Noordwijk – Uitbreiding Algemene Begraafplaats

Een aantal uitgangspunten voor het ontwerp:

  • Bij een verdere uitbreiding is het zaak de nieuwe grafvelden een eigen karakter te geven, met verschillende karakters en sferen voor de uitbreidingen.
  • Voor het duingedeelte houdt dat in, dat van het reliëf gebruik gemaakt zal worden.
  • De begraafplaats moet wel een ruimtelijke eenheid vormen.
  • Rekening houden met het Dompad bij het ontwerp van uitbreidingen voor de begraafplaats is een onderdeel van de ontwerp opgave.
  • De verschillende uitbreidingen zullen helder ontsloten worden.
  • Een ontwerp zal een bijdrage moeten leveren aan de locale ecologie en duurzaam zijn.