‘s-Gravenhage – Nieuw Eykenduinen

In 2000 kreeg Hollandschap de opdracht een plan te maken voor de herinrichting en uitbreiding van begraafplaats Nieuw Eykenduinen in ‘s Gravenhage. De begraafplaats is één van de oudste en grootste binnen de gemeente. Veroudering en achterstallig onderhoud maakten nieuwe plannen noodzakelijk.

Het Masterplan is opgebouwd uit vier delen:

Het terrein – hierbij gaat het om de ontwikkelingen en de herinrichting van de omgeving rond de gebouwen, het parkeren op het terrein, etc. De landschapsvorm (de beleving en kwaliteit van de begraafplaats) is hierbij van groot belang, omdat dit het beeld is dat de bezoekers van de begraafplaats krijgen.

Gebieden rondom het terrein – dit deel van het plan is bedoeld om in overleg met de gemeente tot een goede integratie van het openbaar gebied met de randen van de begraafplaats te komen.

Indeling van de grafvelden – er wordt inzichtelijk gemaakt  wat de toekomstige capaciteit is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid een nieuw patroon c.q. layout voor de begraafplaats te creëren. Op die manier kan een langetermijnvisie gemaakt worden voor wat betreft de inrichting van de begraafplaats.

Groenbeheerplan – het beheerplan beschrijft het benodigde onderhoud van de begraafplaats, inclusief beheerkaarten, hoeveelheden en onderhoudsbestek. Op basis hiervan kan men een contract aangaan met een aannemer die voorziet in het onderhoud.