Voorburg Leidschendam – Sijtwende

Het project Sijtwende is gelegen op de grens van de voormalige gemeenten Voorburg en Leidschendam. Het is de landscheidingroute die al vele decennia geleden gepland was, maar die pas recentelijk is uitgevoerd door de aanleg van een weg in een holle dijk c.q. tunnel. De gelijkvloerse kruisingen maken lokale verbindingen eenvoudig mogelijk. Het holle dijkprincipe (stedenbouwkundig plan KuiperCompagnons) reduceert het geluid van het verkeer enorm, waardoor woningbouw mogelijk werd. Ter plekke zijn circa 700 woningen gerealiseerd. Het landschap is door de tunnel opgetild tot 6 meter boven het maaiveld. In delen van de holle dijk bevinden zich parkeergarages en bovenop de dijk c.q. tunnel ligt de langste daktuin van Nederland. Deze ‘groene daken’ zijn vooral ingericht om te wandelen, de groene structuur te verbinden en om bewoners een groene natuurlijke en/of gecultiveerde woonomgeving te bieden.

Het plan is gerealiseerd. Inmiddels is duidelijk dat het plan goed is aangeslagen en dat het een goede keuze was. Hollandschap heeft zowel voor de verkavelingplannen als voor het groen veel werk verzet.