Alblasserdam – Oost Kinderdijk

In opdracht van het aannemersbedrijf Gebrs. Blokland b.v. heeft architectenbureau Van Tilburg & Partners het ontwerp gemaakt voor de locatie Papiergarenfabriek Oost-Kinderdijk Alblasserdam. Het landschappelijke ontwerp voor deze locatie is door Hollandschap b.v. gemaakt.

Het ontwerp omvat 8 dijkwoningen en 35 appartementen verdeeld over 3 gebouwen. In het ontwerp is door Van Tilburg en Partners ingespeeld op de volgende punten, die met name in het plan manifest moesten worden:

  • Een kleinschalige bebouwing.
  • Een goede relatie van de appartementengebouwen, met en naar de omliggende bebouwing, waarmee deze gebouwen in de omgeving worden opgenomen.
  • De architectuur welke refereert aan de kenmerkende dijkbebouwing en aan de aanwezigheid van de drukbevaren rivier de Noord met de daarbij behorende karakteristieken.
  • voetgangers als autoverkeer.

De door Hollandschap vanuit landschappelijk oogpunt gehanteerde uitgangspunten zijn onder meer:

  • De zichtlijnen handhaven vanuit de bestaande bebouwing en vanaf de Oost-Kinderdijk op de rivier de Noord.
  • Het uitzicht vanuit de appartementen en dijkwoningen op de rivier.
  • Het landschappelijke karakter van het gebied met dijk en rietland versterken.
  • Goede toegang tot het gebied voor zowel voetgangers als autoverkeer