Uithoorn – Brede School Legmeer West

In deze brede school zijn de leerlingen van verschillende scholen gehuisvest, inclusief een naschoolse opvang. In de buitenruimte zijn de verschillende gebruiksfuncties vertaald. Om de veiligheid op het plein te waarborgen voor de jongste groep leerlingen, is dit deel met een hekwerk afgezet. Vanaf de parkeerplaats lopen ‘kleurlijnen’ naar de verschillende ingangen. Per school zijn hier de fietsenstalling en de ontmoetingsruimte voor het wegbrengen en ophalen van de leerlingen gesitueerd. Verder is er veel ruimte voor sport en spel in het pleinontwerp opgenomen. Het direct aangrenzende speelbos, met als thema ‘struinnatuur, is een avontuurlijk element. Daar kan tussen de beplanting worden gespeeld. Verder zijn daar plas-/drassituaties gecreëerd. Aan de rand van het speelbos is een amfitheater opgenomen voor buiten-/natuurlessen.