Hillegom – Henri Dunantplein

In 2002 is Hollandschap gevraagd om een Masterplan uit te werken voor het centrumgebied van Hillegom. Zowel de Hoofdstraat, als het Henry Dunantplein moesten in het Masterplan worden uitgewerkt. Door intensief overleg met omwonenden en ondernemers is geïnventariseerd hoe het best met het plangebied kon worden omgegaan. Uiteindelijk heeft de inventarisatie geresulteerd in het omdraaien van de rijrichting, het beperken van het parkeren en het aanbrengen van een nieuwe groenstructuur. Door de hoogwaardige materiaalkeuze heeft het gebied een facelift ondergaan, waardoor het ondernemersklimaat in Hillegom sterk is verbeterd. In de eerste fase is het plan voor de Hoofdstraat gerealiseerd. Zeer binnenkort wordt gestart met de plannen voor het Henry Dunantplein. Het betreft een intensieve renovatie, waarbij een ondergrondse parkeergarage wordt aangebracht. Ook op maaiveldniveau zal worden heringericht.