Spaarndam – Spaarnebuiten

Spaarnebuiten ligt in Spaarndam in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.Het plan ligt in een zeer landelijke en waterrijke omgeving.

Het terrein grenst aan het Noorder Buiten Spaarne, de Mooie Nel ten Zuiden, de Lageweg en de oude dorpskern, waarvan een deel behoort tot het beschermd dorpsgezicht.

Als antwoord op het oude dorp, komt aan de overzijde een nieuw dorp ‘Het dorp aan de overkant’.Oud en nieuw maken samen een omarmend gebaar om het om het Spaarne. Evenals het oude dorp wordt het nieuwe dorp gegroepeerd rondom een haven. Gestreefd wordt naar een nonchalante, argeloze dorpse sfeer in een niet strikt historiserende planopzet.

De stedenbouwkundige structuur is opgebouwd uit afzonderlijke plangebieden met elk een eigen identiteit. Centraal in het gebied ligt de openbare parkzone van het oude dorp naar de uitzichtsheuvel aan de Mooie Nel. Dwars op de parkzone en gekoppeld aan de belangrijke zichtlijnen naar de Spaarne en het polderland liggen de 2 hoofdontsluitingen. Veel aandacht wordt besteed aan de overgangen tussen privé en openbaar. Aan de randen overheerst een open bebouwingsstructuur met overwegend groene elementen, binnen het plangebied overheerst een gesloten bebouwingsstructuur met steenachtige elementen zoals, poortjes, stenen plinten, muurtjes, hierdoor ontstaat een steeds wisselend straatbeeld en een interessante ruimtelijke beleving.

Andere projecten in deze categorie