Gouda – Middenwillens

Deze potentiële kantoorlocatie, gelegen nabij het station van Gouda, is ontwikkeld door het uitschrijven van een prijsvraag. Bear Architecten en Hollandschap hebben in opdracht van Kanters Projectontwikkeling aan dit plan gewerkt en zijn uitgeroepen tot winnaars van de prijsvraag.

De locatie is interessant omdat deze bij het station ligt en overgaat in het natuurgebied ‘Goudse Hout’. Er is sprake van een slagenlandschap met smalle percelen en veel water. De gemeente wenste dat de terreinen middels ophoging bouwrijp gemaakt zouden worden. Het planteam heeft onderzocht of het oorspronkelijke landschap behouden kan blijven, wanneer de verkavelingstructuur teruggebracht c.q. gehandhaafd wordt en waarbij het gevraagde bouwprogramma toch wordt gerealiseerd.

Naderhand is besloten om de locatie voor woningbouw te herontwikkelen. Het gewonnen plan is helaas niet gerealiseerd.

Andere projecten in deze categorie