Amsterdam – Gaasperplaspark Floriade ’82

Eens in de 10 jaar mag in Nederland een internationale tuinbouwtentoonstelling gehouden worden. In 1982 was dit het Regionaal Park Gaasperplas te Amsterdam.

De belangrijkste uitgangspunten, die gehanteerd zijn bij het uitwerken van de basisschets zijn:

  • Van een open weidegebied tot een verdicht stadsrandpark door verstedelijking ontstaan als een groeiende behoefte aan recreatie in de openlucht.’
  • Van een open weidegebied tot een recreatiegebied waarin een visueel verdichtende werking in het landschap toelaatbaar is, omdat hier het historisch gegroeide landschap door de stedelijke groei en zandwinning is aangetast.’

Andere projecten in deze categorie