Dordrecht – Merwestein Park

Het park Merwestein ligt in het centrum van Dordrecht.

Al sinds 1885 is het park een openbaar groenge-bied en daarom van onschatbare waarde in het drukke stedelijke gebied van Dordrecht.

Het is daarmee het oudste openbare park van Dordrecht.

Het park wordt gereed gemaakt voor de 21e eeuw. De inrichting en het beheer moeten worden aangepast aan de wensen van de hedendaagse en toekomstige gebruikers. Dit alles mag echter niet gebeuren zonder het respect te verliezen voor de rijke historie van het park.

De belangrijkste uitgangspunten zijn o.a.:

  • De kwaliteit van de karakteristieke oorspronkelijke beplanting dient optimaal van conditie en soortensamenstelling te blijven. Het historische karakter moet worden behouden.
  • De te behouden attractieve punten (fonteinen, speelplaats e.d.) dienen goed te worden onderhouden.
  • Om invulling te geven aan het thema ‘beeldenpark’, mede om de aantrekkelijkheid van het park te vergroten en om het park ook iets uit de huidige periode mee te geven, is de mogelijkheid tot het plaatsen van enkele nieuwe kunstwerken opgenomen.
  • De inrichting en het gebruik van het park worden geoptimaliseerd.
  • Nieuwe bouwlocaties worden in het park niet wenselijk geacht, omdat dit het groenen karakter van het park in enige mate aantast.

Andere projecten in deze categorie