Middelharnis – Nieuw Zeeland

Het havenhoofd, dat vooral een agrarische gebruiksgeschiedenis heeft, is omgevormd voor meer recreatief gebruik, met de daarbij behorende uitstraling. Het is een mooi punt, gelegen aan het Haringvliet, waar diverse routes starten en waar het uitzicht imposant is.

Het hier ontwikkelde ‘tweede woningencomplex’, waarin Hollandschap betrokken was vanwege de landschappelijke inrichting, moest Middelharnis vanaf het Haringvliet zichtbaar te maken. Op het terrein is met verschillende beplantingthema’s gewerkt, waarmee werd aangesloten op zowel het havenhoofd, de dijkstructuur als op het lager gelegen poldergebied. Het groene plein, centraal gelegen in het plangebied, ondersteunt het idee van een eigen dorpsgemeenschap. In de omgeving is het zoetwaterkanaal aangepast. Het havenhoofd is voorzien van recreatieve voorzieningen.